maciekburdzy@gmail.com

Zduńskie opowieści to serwis o kaflach, piecach i kominkach. Przedstawia dawne urządzenia grzewcze. Pokazuje zdjęcia, ciekawostki historyczne, rysunki, własne i cudze artykuły oraz odkrycia i wspomnienia. Zawiera i informuje o wydarzeniach z branży zduńskiej oraz wystawach muzealnych. Wywołuje uczucia od melancholii po uśmiech. Buduje zamiłowanie do dawnych rzeczy, które przeminęły oraz promuje kulturę ognia.

off

Rozmiary pieców – 1907r.

Źródło: WYMIARY NORMALNE PIECÓW KAFLOWYCH Czesław Domaniewski, A r c h i t e k t . (K O M U N I K A T  K O Ł A  A R C H I T E K T Ó W ). Odbitka z „ Przeglądu Technicznego r. 1907.
off

O polskim garncarstwie przed wybuchem II wojny światowej…

Źródło: Janina Orynżyna PRZEMYSŁ LUDOWY W POLSCE 1938
off

Kafle ludowe z Brzegu na Dolnym Śląsku – R. Reinfuss

W Muzeum Miejskim w Brzegu znajduje się interesująca seria ludowych kafli, licząca 22 oka­zy, z których kilka jest niestety poważnie uszko­dzonych. Kafle te wykonane z glinki żelazistej o czer­wonym wypale, pokryte są brudno – białą pole­wą mocno już przez ząb cza...
off

O włoskiej majolice…

T. Szafran, 1912