maciekburdzy@gmail.com

Zduńskie opowieści to serwis o kaflach, piecach i kominkach. Przedstawia dawne urządzenia grzewcze. Pokazuje zdjęcia, ciekawostki historyczne, rysunki, własne i cudze artykuły oraz odkrycia i wspomnienia. Zawiera i informuje o wydarzeniach z branży zduńskiej oraz wystawach muzealnych. Wywołuje uczucia od melancholii po uśmiech. Buduje zamiłowanie do dawnych rzeczy, które przeminęły oraz promuje kulturę ognia.

off

O ludowych kaflach malowanych…

Przykładowe, współczesne kafle ludowe w stylu huculskim pochodzące z kaflarni w Zdunach:
off

O dawnych piecach w pałacu w Wierbce…

Znaleziony ciekawy artykuł oraz wartościowe fotografie: Około 1970 roku na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie przeprowadzona została inwentaryzacja pięców i kominków znajdujących się w pałacu w Wierbce. Na szczęście dokument ten zachował się i dzisiaj możemy...
off

Szczecińska Fabryka Pieców Chlebowych Emila Kirsta

  Przedwojenny piekarz ze Szczecina przy piecu chlebowym -reprodukcja z “Markttordnung im pommerschen Bild”– zasoby Książnicy Pomorskiej   Wnętrze przedwojennej szczecińskiej piekarni  – reprodukcja z „Das Buch der alten Firmen der Stadt und des handelskammerbezirkes Stettin”1931...
off

Historia a w tytule PIEC…

Źródło: P. Choynowski, Rzeczy drobne i zabawne, 1930
off

Zdobione piece… Czy to brak smaku???

Źródło: Kultura i życie domowe Dzieło encyklopedyczne do użytku codziennego. Podręcznik wszelkich praktycznych wiadomości. Doradca w czasach zdrowia i choroby. Katowice (brak daty/lata 30, XX w)
off

Kafle średniowieczne w Muzeum Wielkopolskim – kolekcja z 1928 roku

Źródło: MUZEUM WIELKOPOLSKIE W POZNANIU ROCZNIK III POD REDAKCJĄ DR. M. GUMOWSKlEGO, 1928 Kafle średniowieczne w Muzeum Wielkopolskim
off

Zduńskie patenty!

Do pobrania: [gview file=”http://www.zdunskieopowiesci.pl/wp-content/uploads/2018/02/PL39103B1-1.pdf”] [gview file=”http://www.zdunskieopowiesci.pl/wp-content/uploads/2018/02/PL39492B1-1.pdf”] [gview...
off

Korona pieca… Jaka nazwa jest poprawna???

Długo szukane, aż odnalezione 🙂 Nie korona, nie wieniec, nie zwieńczenie tylko ANTYFIS
off

Przy gorącem ognisku…

Źródło: Kultura i życie domowe Dzieło encyklopedyczne do użytku codziennego. Podręcznik wszelkich praktycznych wiadomości. Doradca w czasach zdrowia i choroby. Katowice (brak daty/lata 30, XX w)
off

Statut kazimierskiego (Kraków) cechu garncarzy (zdunów) z 1509 roku

W imię Pana amen. Czyny śmiertelnych łatwo z długim przeciągiem czasu z pamięci uchodzą i zacierają się, jeśli nie zostaną przekazane przyszłości wiarygodnym świadectwem pisma. Dlatego my, Jan Rafał burmistrz, Albert Kennegisler, Piotr Scheling, Marcin Burnak, Bernard Jokls i...
off

Sytuacja kaflarstwa i garncarstwa w Królestwie Polskim w 1873 roku

Źródło:  BIBLIOTEKA WARSZAWSKA. PISMO POŚWIĘCONE NAUKOM, SZTUKOM I PRZEMYSŁOWI. Tom drugi. WARSZAWA 1873 R Y S STATYSTYCZNY PRZEMYSŁU K R Ó L E S T W A  P O L S K I E G O . PRZEZ Dominika Bociarskiego.
off

O krakowskim kaflarstwie w 1867 roku…

Do  niedawnych  jeszcze  czasów,  szczególniej  po większych  miastach  szedł  w  parze  z  garncarstwem wyrób  kafli  i  stawianie  pieców  kaflowych,  niemniej wyrób  dachówek  do  pokrycia  dachu  przydatnych. Kaflarstwo  po  rozwinięciu  się  sztuki  garncarskiej,  żywiło ...
off

Statut krakowskiego cechu garncarzy (zdunów) z 26 października 1504 roku

My rajcy miasta Krakowa ogłaszamy niniejszym publicznie wszystkim i poszczególnym, obecnym i przyszłym, że mając na uwadze troskliwość, którą poprzednicy nasi okazywali dla cechu garncarzy na przedmieściu krakowskim, umieszczając ich razem z ich rzemiosłem na rynku po komorach...
off

Historia krakowskich zdunów podczas II wojny światowej we wspomnieniach Juliusza Kostysza

Od chwili wkroczenia tych zbirów i bandytów, że ich tak śmiem nazwać tych paskudnych niemców w jednej chwili życie zamarło zmiejsca wszystko opanowali w nieludzki sposób mentalnie pozakładali nam kagańce i wszystko zabierali jak swoje  to samo też zrobili z naszymi Cechami i w...
off

Opowieść sprzed lat…

„Jedną z najdawniejszych gałęzi przemysłu domowego, bo sięgającą pierwszych epok bytu człowieka na ziemi i związaną ściśle z codziennemi potrzebami, jest garncarstwo, które pomimo ogólnego postępu w rozwoju przemysłu, pomimo usiłowań, aby pewien dany przedmiot zastąpić...
off

Rozmiary pieców – 1907r.

Źródło: WYMIARY NORMALNE PIECÓW KAFLOWYCH Czesław Domaniewski, A r c h i t e k t . (K O M U N I K A T  K O Ł A  A R C H I T E K T Ó W ). Odbitka z „ Przeglądu Technicznego r. 1907.
off

O polskim garncarstwie przed wybuchem II wojny światowej…

Źródło: Janina Orynżyna PRZEMYSŁ LUDOWY W POLSCE 1938
off

Kafle ludowe z Brzegu na Dolnym Śląsku – R. Reinfuss

W Muzeum Miejskim w Brzegu znajduje się interesująca seria ludowych kafli, licząca 22 oka­zy, z których kilka jest niestety poważnie uszko­dzonych. Kafle te wykonane z glinki żelazistej o czer­wonym wypale, pokryte są brudno – białą pole­wą mocno już przez ząb cza...
off

O włoskiej majolice…

T. Szafran, 1912
off

O kuchniach, kominkach i kominach z 1827 roku…

Źródło: Nauka budownictwa praktycznego czyli Podręcznik dla Budujących. M.Roguet. 1827
off

Piece i kominki z pomorskich dworów i pałaców, których w większości już nie ma…

W ostatnich kilkudziesięciu latach,  smutna kolej rzeczy spotkała wiele zabytkowych dworów i pałaców. Część z nich już nie istnieje,  po innych została pamiątka w formie ruiny. Taki los spotkał również zbudowane w nich w przeszłości piece i kominki. Pozostały po nich tylko...
off

Poprawny piec kuchenny

Poprawki te odnoszą się głównie do tego, aby piec kuchenny przy przewożeniu jak najmniej miejsca zabierał i w każdem miejscu z łatwością mógł być ustawiony. Piec ten składa się, jak ry­sunek przedstawia, z długiej, szerokiej lecz niskiej  skrzyni z żelaznej blachy, pod którą...
off

Piece na wystawie Paryzkiej w 1867 roku

De  eras, Inspektor akademii w Besanęon, zajmując się od wielu lat poprawieniem pieców zjednał sobie szczególniej przez urządzenie wen­tylacji większych pomieszkań przy paleniu prawdziwe zasługi. Okazy jego konstrukcji znajdowały się na wystawie paryzkiej i zjednały sobi...