maciekburdzy@gmail.com

Zduńskie opowieści to serwis o kaflach, piecach i kominkach. Przedstawia dawne urządzenia grzewcze. Pokazuje zdjęcia, ciekawostki historyczne, rysunki, własne i cudze artykuły oraz odkrycia i wspomnienia. Zawiera i informuje o wydarzeniach z branży zduńskiej oraz wystawach muzealnych. Wywołuje uczucia od melancholii po uśmiech. Buduje zamiłowanie do dawnych rzeczy, które przeminęły oraz promuje kulturę ognia.

off

O teraktotach francuskich, wyrobach kamionkowych i fajansach… 1910 r.

Źródło:  Przemysłowiec tygodnik dla polskiego rzemiosła, przemysłu i handlu:  organ Związku Towarzystw Przemysłowych 1910.08.06 R.7 Nr32