maciekburdzy@gmail.com

Zduńskie opowieści to serwis o kaflach, piecach i kominkach. Przedstawia dawne urządzenia grzewcze. Pokazuje zdjęcia, ciekawostki historyczne, rysunki, własne i cudze artykuły oraz odkrycia i wspomnienia. Zawiera i informuje o wydarzeniach z branży zduńskiej oraz wystawach muzealnych. Wywołuje uczucia od melancholii po uśmiech. Buduje zamiłowanie do dawnych rzeczy, które przeminęły oraz promuje kulturę ognia.

off

Kafle heraldyczne ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach – 1984 r.

Anna Korycka Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 13, 143-162, 1984 Wśród znajdującego się w Muzeum Narodowym w Kielcach dużego zbioru kafli średniowiecznych i nowożytnych pewna ilość posiada ornamentykę opartą na przedstawieniach heraldycznych. Kafle te, nie licząc...