maciekburdzy@gmail.com

Zduńskie opowieści to serwis o kaflach, piecach i kominkach. Przedstawia dawne urządzenia grzewcze. Pokazuje zdjęcia, ciekawostki historyczne, rysunki, własne i cudze artykuły oraz odkrycia i wspomnienia. Zawiera i informuje o wydarzeniach z branży zduńskiej oraz wystawach muzealnych. Wywołuje uczucia od melancholii po uśmiech. Buduje zamiłowanie do dawnych rzeczy, które przeminęły oraz promuje kulturę ognia.

off

Rozmiary pieców – 1907r.

Źródło: WYMIARY NORMALNE PIECÓW KAFLOWYCH Czesław Domaniewski, A r c h i t e k t . (K O M U N I K A T  K O Ł A  A R C H I T E K T Ó W ). Odbitka z „ Przeglądu Technicznego r. 1907.