maciekburdzy@gmail.com

Zduńskie opowieści to serwis o kaflach, piecach i kominkach. Przedstawia dawne urządzenia grzewcze. Pokazuje zdjęcia, ciekawostki historyczne, rysunki, własne i cudze artykuły oraz odkrycia i wspomnienia. Zawiera i informuje o wydarzeniach z branży zduńskiej oraz wystawach muzealnych. Wywołuje uczucia od melancholii po uśmiech. Buduje zamiłowanie do dawnych rzeczy, które przeminęły oraz promuje kulturę ognia.

off

Sytuacja kaflarstwa i garncarstwa w Królestwie Polskim w 1873 roku

Źródło:  BIBLIOTEKA WARSZAWSKA. PISMO POŚWIĘCONE NAUKOM, SZTUKOM I PRZEMYSŁOWI. Tom drugi. WARSZAWA 1873 R Y S STATYSTYCZNY PRZEMYSŁU K R Ó L E S T W A  P O L S K I E G O . PRZEZ Dominika Bociarskiego.