maciekburdzy@gmail.com

Zduńskie opowieści to serwis o kaflach, piecach i kominkach. Przedstawia dawne urządzenia grzewcze. Pokazuje zdjęcia, ciekawostki historyczne, rysunki, własne i cudze artykuły oraz odkrycia i wspomnienia. Zawiera i informuje o wydarzeniach z branży zduńskiej oraz wystawach muzealnych. Wywołuje uczucia od melancholii po uśmiech. Buduje zamiłowanie do dawnych rzeczy, które przeminęły oraz promuje kulturę ognia.

Czy normy są obowiązkowe?

Stosowanie Polskich Norm
PN-89/B-10425 – „Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze” PN-83/B-03430 Az3 2000 “Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej”

Od 1994 r. w Polsce obowiązuje system normalizacji dobrowolnej, a więc stosowanie Polskich Norm jest całkowicie dobrowolne. Powołanie się na PN w przepisie prawnym, również w Warunkach Technicznych nie zmienia jej dobrowolnego statusu (chyba, że ustawodawca świadomie chce ten status zmienić, co jest możliwe przez wyraźne wskazanie tylko i wyłącznie w postanowieniach innej ustawy). Stanowisko takie jest bardzo słabo znane nie tylko w środowisku mistrzów kominiarskich, ale również inżynierów i innych grup zawodowych mających taki czy inny związek z kominami.

Rezygnacja z systemu obligatoryjnego nastąpiła w celu dostosowania prawa polskiego do europejskiego prawa dotyczącego swobodnego przepływu towarów i usług w Europejskim Obszarze Gospodarczym i udziału Polski w Jednolitym Rynku Europejskim. Podstawową zasadą prawa technicznego Unii Europejskiej jest dobrowolność stosowania norm, które są dokumentami technicznymi, a nie aktami prawnymi.

Zostało to wyrażone bezpośrednio w Dyrektywie 98/34/WE, w której normę zdefiniowano jako dokument, „…z którym zgodność nie jest obowiązkowa. Polskie prawo również jasno określa tą sytuację, sprawy te reguluje Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji Rozdział 3. Polskie Normy i inne dokumenty normalizacyjne Art. 5. 3.

Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne. Interpretacja ta, zgodna z regułami wykładni prawa (akt prawny wyższego rzędu – ustawa wyłącza akt prawny niższego rzędu – rozporządzenie) powinna być szeroko rozpowszechniona w branży. Zgodnie z tą wykładnią normy powołane w rozporządzeniu i w załączniku do niego również mają charakter zaleceń i pozbawione są obligatoryjności.

Norma PN-89/B-10425 „ma zastosowanie przy odbiorze przewodów dymowych, spalinowych i wentylacji grawitacyjnej, murowanych z cegły, zwanych dalej przewodami”. Dotyczy zatem odbiorów, a więc budynków nie będących w eksploatacji. Nadmieniona norma ma zastosowanie jedynie do kominów murowanych z cegły. Nie odnosi się do kominów systemowych oraz wykonanych ze stali.

Mistrz kominiarski Mariusz Kibitlewski

http://www.kominiarze.pl

Planujesz kominek, piec lub kuchnię kaflową? Marzysz o piecu chlebowym lub do pizzy?

Skorzystaj z naszej oferty:

+48 504 481 668, maciekburdzy@gmail.com, kaflarnia-zduny.pl.

Świadczymy usługi na terenie całej Polski.

Wybrane artykuł