maciekburdzy@gmail.com

Zduńskie opowieści to serwis o kaflach, piecach i kominkach. Przedstawia dawne urządzenia grzewcze. Pokazuje zdjęcia, ciekawostki historyczne, rysunki, własne i cudze artykuły oraz odkrycia i wspomnienia. Zawiera i informuje o wydarzeniach z branży zduńskiej oraz wystawach muzealnych. Wywołuje uczucia od melancholii po uśmiech. Buduje zamiłowanie do dawnych rzeczy, które przeminęły oraz promuje kulturę ognia.

Drewno jako materiał energetyczny

Michał Domański, Ladislav Dzurenda, Marek Jabłonski, Jan Osipiuk

Recenzja : prof. dr hab. Mieczysław Matejak

Wydawnictwo SGGW

Warszawa 2007

001

Naukowa publikacja dotycząca drewna jako materiału opałowego. Zawiera zagadnienia dotyczące masy drzewnej jako potencjału energetycznego. Omówiono właściwości paliwa, w tym tematy : ciepło spalania, wilgotność, popiół, ziarnistość i substancje lotne. Przedstawiono teorię spalania paliw stałych oraz zagadnienia typu : płomień i prędkość. W publikacji możemy zapoznać się z terminem dendromasy oraz jej suszeniem, rozkładem termicznym i spalaniem. Autorzy przedstawili paleniska do spalania drewna, ich regulację oraz kontrolę procesu palenia. Cały materiał wzbogacony wzorami, wyliczeniami, szkicami oraz projektami technicznymi. Publikacja tylko i wyłącznie dla osób zajmujących się  zagadnieniem w sposób profesjonalny. Pozycja łatwo dostępna na rynku.

About the Author

Wybrane artykuł