maciekburdzy@gmail.com

Zduńskie opowieści to serwis o kaflach, piecach i kominkach. Przedstawia dawne urządzenia grzewcze. Pokazuje zdjęcia, ciekawostki historyczne, rysunki, własne i cudze artykuły oraz odkrycia i wspomnienia. Zawiera i informuje o wydarzeniach z branży zduńskiej oraz wystawach muzealnych. Wywołuje uczucia od melancholii po uśmiech. Buduje zamiłowanie do dawnych rzeczy, które przeminęły oraz promuje kulturę ognia.

I Ogólnopolski Zjazd Zdunów Chrześcijan

Niniejszym, jako organizator I Ogólnopolskiego Zlotu Zdunów, który odbył się 28 czerwca 2014 roku w Łaziskach k/Wągrowca, informuję, że doszukałem się ciekawostki historycznej…

🙂

Otóż, dzięki wnikliwym badaniom, okazało się, że ów zlot nie był pierwszym ogólnopolskim spotkaniem, ponieważ takowym był I Ogólnopolski Zjazd Zdunów Chrześcijan, który odbył się w dniach 20 i 21 lutego 1938 roku w Warszawie.

 II Ogólnopolski Zjazd Zdunów odbył się w dniach 16,17 lipca 1939 roku w Częstochowie.

Gdyby kontynuować nazewnictwo nasze spotkanie byłoby oznaczone numerem III.

Nieświadomie i zarazem trafnie pojawił się więc ZLOT…

Do tej informacji udało się dotrzeć podczas kwerendy archiwalnego numeru ‘Kominiarza Polskiego” z marca 1938 roku. Interesującym jest to, że podobnie jak na “naszym” zlocie, tak przed 76 laty poruszano wręcz takie same problemy!

Oto ta relacja:

I-szy ogólnopolski zjazd zdunów Chrześcijan¹

W dniach 20 i 21 lutego odbył się w Warszawie w lokalu Związku Rzem. Chrześć. Miodowa 14 I Ogólnopolski Zjazd Zdunów przy udziale kilkudziesięciu delegatów zduństwa chrześcijańskiego z całej rzeczypospolitej.

Zjazd zagaił przewodniczący Koła Zawodowego Zdunów przy Zw. Rzem. Chrześć. w Warszawie, Bolesław Walczyński, przewodniczył zjazdowi prezes Stowarzyszeń Rzemieślników Chrześcijan w R.P. poseł Antoni Snopczyński.

Zjazd zaszczycili swoją obecnością pp. dyrektor T.Strzelecki, naczelnik Wydz. Rzemiosł Min. O. i H. dr Wł. Sowiński, naczelnik Groberski, przedstawiciele Samorządu Gospodarczego Rzemiosła, Związku Stow. Rzem. Chrześć. w R.P. i in.

Referaty wygłosili: “O zduństwie w dobie obecnej” – p.Wacław Nowacki, “O ochronie zawodu zduńskiego” – p.nacz. Zbigniew Ehrenberg i “O organizacji rzemiosła zduńskiego” – dyr. Józef Glapiński.

Zjazd powziął szereg uchwał, domagając się przede wszystkim koncesjonowania zawodu zduńskiego ze względu na bezpieczeństwo zdrowia, życia i mienia obywateli. 

Podkreślono również szkodliwość obowiązujących obecnie przepisów odnośnie terminatorów, wypowiadając konieczność ich znowelizowania nie ze względu na dobro mistrzów, ale ze względu na interes ogółu rzemiosła i Państwa.

Zjazd domaga się bezwzględnie, aby zarówno instytucje państwowe i samorządowe, jak osoby prywatne oraz przedsiębiorcy, odpowiedzialni za całokształt budowy, powierzali roboty tylko mistrzom.

Zjazd podkreślił, iż brak dostatecznych kredytów dla rzemiosła a ponadto panoszące się zastraszająco w zduństwie fuszerstwo powodują opłakany stan legalnego wykwalifikowanego zduństwa chrześcijańskiego.

Zjazd powołał Ogólnopolską Komisję Porozumiewawczą Rzemiosła Zduńskiego, której zadaniem będzie czuwanie nad wszelakimi przejawami życia zawodowego, gospodarczego i społecznego zduństwa w Polsce.

dalej czytamy:

Ze stanowiskiem Zjazdu w całej rozciągłości się solidaryzujemy

Redakcja

 

¹ W okresie międzywojennym używano terminu: chrześcijan, chrześcijański itp. w odróżnieniu od rzemieślników pochodzenia żydowskiego (przypis autora)

Planujesz kominek, piec lub kuchnię kaflową? Marzysz o piecu chlebowym lub do pizzy?

Skorzystaj z naszej oferty:

+48 504 481 668, maciekburdzy@gmail.com, kaflarnia-zduny.pl.

Świadczymy usługi na terenie całej Polski.

Wybrane artykuł