maciekburdzy@gmail.com

Zduńskie opowieści to serwis o kaflach, piecach i kominkach. Przedstawia dawne urządzenia grzewcze. Pokazuje zdjęcia, ciekawostki historyczne, rysunki, własne i cudze artykuły oraz odkrycia i wspomnienia. Zawiera i informuje o wydarzeniach z branży zduńskiej oraz wystawach muzealnych. Wywołuje uczucia od melancholii po uśmiech. Buduje zamiłowanie do dawnych rzeczy, które przeminęły oraz promuje kulturę ognia.

Kaflarnie Gorfajna i Lewinzona w Milejczycach i w Nurcu

Posted On 07 lip 2014
Comment: Off

Milejczyce to niewielka miejscowość położona na Wysoczyźnie Drohiczyńskiej w okolicy Siemiatycz. Niegdyś była letniskiem dla ludności żydowskiej. Jednak, to co dla nas najbardziej interesujące, to dawne kaflarnie należące do żydowskich rodzin Gorfainów i Levinsonów. Dziś z dawnej prosperity  pozostało niewiele…

MILEJCZYCE – pow. siemiatycki

MOTEL GORFAJN. KABRYKA KAFLI

Zakład powstał w 1898 roku. Wzmianka z 1930 roku. Przynależność do zw. Fabr. Wyr. Ogniotr., Kamionk. I Ceramiki Szlachetnej. Produkowano: kafle berlińskie, kwadratelowe i ornamentycje. W latach 30. XX wieku, w fabryce zatrudniano 55 robotników. W 1932 roku Motel Gorfajn został współwłaścicielem kaflarni we wsi Nurzec – Stacja. Ostatnim właścicielem wytwórni był Moszko Gorfajn. Zakład został znacjonalizowany w 1946 roku.

Papier firmowy fabryki kafli Gorfajn z Milejczyc 102094111_1_1000x700_kafel-milejczyce-siemiatycze

Kilka zdjęć z wycieczki w towarzystwie Marcina Korniluka

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

SZMERKO LEWINZON. FABRYKA KAFLI
Zakład powstał w 1924 roku. Skład handlowy lub adres zamieszkania w Warszawie przy pl. Grzybowskim 10. Ostatnim właścicielem zakładu był Szyja Lewinzon. Wzmianka w 1932 roku: ręczny wyrób kafli. W 1933 roku, oferowano: artykuły ceramiczno-budowlane, kafle białe i majolikowe, płytki glazurowane i terakotowe, cegłę i glinkę ogniotrwałą. W 1948 roku zakład został znacjonalizowany.

ŻAK FABRYKA KAFLI
Zakład został znacjonalizowany w 1946 roku. Prawdopodobnie dawna fabryka Szmerko Lewinzona. W 1952 roku wzmiankowano: Fabryka Kafli Żak – Szmul vel Szmerko Lewinzon, Milejczyce.

NURZEC – STACJA – pow. siemiatycki

KAFLARNIA NURZEC MOTEL GORFAJN i CH. MOSIĘŻNIK SPÓŁKA FIRMOWA
Zakład powstał jako spółka Braci Gorfajn (Motel z Milejczyc, Mojżesz z Warszawy) i Chilko Mosiężnika (z Nurca) w dniu 3 lipca 1928 roku. W 1932 roku Mojżesz Gorfajn wystąpił ze spółki a swoje udziały przekazał Motlowi Gorfajnowi, jednocześnie właścicielowi kaflarni w Milejczycach. W 1946 roku zakład został znacjonalizowany.

Nazwisko Gorfajn i Lewinzon pojawiają się jeszcze trzykrotnie…

JANÓW PODLASKI – pow. bialski
G. GORFAJN. FABRYKA KAFLI
Wzmianka o wytwórni w 1929 roku. Prawdopodobnie, drugi zakład Gorfajna z Bielska Podlaskiego.

BIELSK PODLASKI – pow. bielski
G. GORFAJN. FABRYKA KAFLI I DACHÓWKI
Wzmianka o kaflarni w 1929 roku. W latach 30. XX wieku zakład funkcjonował przy ul. Mostowej 37. Skład handlowy w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 2. Prawdopodobnie, G. Gorfajn był właścicielem zakładu w Janowie – wzmianka w 1929 roku.

MILEJCZYCE – pow. siemiatycki
WYRÓB KAFLI MARCIN WOLŃSKI I S-KA, SPÓŁKA FIRMOWA
Zakład powstał w dniu 7 marca 1929 roku. Właścicielami zakładu byli Marcin Woliński, Kazimierz Żarski, Chaim Terespolski i Scharja Lewinzon.

About the Author