maciekburdzy@gmail.com

Zduńskie opowieści to serwis o kaflach, piecach i kominkach. Przedstawia dawne urządzenia grzewcze. Pokazuje zdjęcia, ciekawostki historyczne, rysunki, własne i cudze artykuły oraz odkrycia i wspomnienia. Zawiera i informuje o wydarzeniach z branży zduńskiej oraz wystawach muzealnych. Wywołuje uczucia od melancholii po uśmiech. Buduje zamiłowanie do dawnych rzeczy, które przeminęły oraz promuje kulturę ognia.

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze

Wśród wielu eksponatów wspomnianego muzeum możemy ujrzeć wartościowe, średniowieczne kafle. Jak czytamy na stronie internetowej muzeum, w artykule opracowanym przez Tomasza Miszczyka z Działu Archeologii znajdują się tam :

Kafel z lwem – kołnierz
Kafel z lwem – płyta
Kafel z lwem – rysunek
Kafel ze smokiem – widok ogólny
Kafel ze smokiem – kołnierz
Kafel ze smokiem – płyta
Kafel ze smokiem – rysunek
Kafel piecowy, MJG – A – 286-1, glina, wyciskanie w formie, wypalanie, obtłuczony kołnierz, płyta przełamana na pół, bez szklistej polewy, wymiary płyty 16 x 12 cm. Na płycie, w układzie poziomym, znajduje się wyobrażenie fantastycznego zwierzęcia, prawdopodobnie lwa, na czterech łapach, z ogonem i głową zwróconą w kierunku oglądającego.
Wśród najciekawszych zabytków znajdujących się w zbiorach Działu Archeologii Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, wyróżnić można dwa gliniane kafle piecowe, odnalezione w studni na ul. Długiej w Jeleniej Górze. To pierwsze tego typu zabytki z terenu Jeleniej Góry, które można łączyć z okresem powstawania miasta w średniowieczu, oba wykazują cechy charakterystyczne dla XIV – XV wieku. Pierwszy z kafli (il. 1 – 4), opisany powyżej, jest najprawdopodobniej najstarszym zachowanym kaflem piecowym, znalezionym na terenie jeleniogórskiego Starego Miasta. Drugi kafel (il. 6 – 9), równie interesujący, pochodzący z tego samego zespołu, zachowany jest w całości, z pełnym kołnierzem oraz z płytą z przedstawieniem figuralnym. Płyta, bez szklistej polewy, z gliny o kolorze ceglasto czerwonym, ma wymiary 20 x 12 cm i zachowany rysunek – w układzie pionowym, na trzech polach wykonano elementy roślinne i zwierzęce: na polu pierwszym od góry ornament roślinny, na polu środkowym skrzydlaty smok na dwóch łapach, na polu dolnym dwa odwrócone tyłem do siebie smoki, splecione ogonami.
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze w roku 1995 prowadziło nadzór oraz ratownicze badania archeologiczne na terenie remontowanego budynku przy ul. Długiej 4/5 w Jeleniej Górze, w obrębie Starego Miasta. Po zakończeniu badań, pod koniec roku 1996, w piwnicy budynku, na gł. ok. 2 m od poziomu współczesnego, odkryta została średniowieczna studnia. Obiekt, o średnicy cembrowiny 1,70 m, zbudowany z kamieni, wypełniony był zasypiskiem, które zostało wyeksplorowane do głębokości 5,5 metra. W trakcie eksploracji studni wydobyto dużą ilość materiałów zabytkowych, w tym ceramikę (liczne naczynia w całości), kości, drewno, fragmenty szkła i skóry. Analiza materiału pozwala ustalić czas użytkowania studni na XIV – XVI wiek. Ze względu na brak wyróżnionych jednostek stratygraficznych, materiał zabytkowy można analizować całościowo, jako pochodzący z jednorodnego zasypiska, zaś datowanie poszczególnych okazów na podstawie cech stylistycznych charakterystycznych dla danego okresu.
Oba kafle, pod względem stylistycznym, należy zaliczyć do przykładów płaskorzeźb o cechach gotyckich. Trudno ustalić dokładne datowanie zabytków, wydaje się jednak, że kafel z wyobrażeniem lwa może być starszy – kształtowanie zwierzęcia jest nawet zbliżone do cech późnoromańskich. Jako ciekawostkę, bez wyciągania daleko idących wniosków, można wspomnieć, że rysunek bardzo podobnie ukształtowanego zwierzęcia znajduje się na ścianie romańskiego, XII wiecznego kościoła pw Najświętszej Maryi Panny w Inowrocławiu.
Zabytki ze studni na ul. Długiej, w tym gotyckie kafle, wpisane zostały do inwentarza Działu Archeologii Muzeum Karkonoskiego pod numerami MJG – A – 283 do 295 . Po zakończeniu remontu i modernizacji Muzeum będzie można je oglądać na wystawie stałej, poświeconej przeszłości miasta.
Myślę, że warto odwiedzić to miejsce…
Źródło informacji : http://www.muzeumkarkonoskie.pl

Planujesz kominek, piec lub kuchnię kaflową? Marzysz o piecu chlebowym lub do pizzy?

Skorzystaj z naszej oferty:

+48 504 481 668, maciekburdzy@gmail.com, kaflarnia-zduny.pl.

Świadczymy usługi na terenie całej Polski.