maciekburdzy@gmail.com

Zduńskie opowieści to serwis o kaflach, piecach i kominkach. Przedstawia dawne urządzenia grzewcze. Pokazuje zdjęcia, ciekawostki historyczne, rysunki, własne i cudze artykuły oraz odkrycia i wspomnienia. Zawiera i informuje o wydarzeniach z branży zduńskiej oraz wystawach muzealnych. Wywołuje uczucia od melancholii po uśmiech. Buduje zamiłowanie do dawnych rzeczy, które przeminęły oraz promuje kulturę ognia.

Kafle w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

Katarzyna Moskal

Wydawnictwo : Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Kraków 2012

kafle_kraków

Bardzo interesujący katalog przedstawiający zbiory zgromadzone niegdyś w Archiwum Aktów Dawnych, a później w Pracowni Konserwacji Zabytków i Zamku Królewskiego na Wawelu. Jest to kolejna publikacja z serii prezentującej zbiory Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Przedstawione kafle pozyskano dzięki ofiarom prywatnych darczyńców lub zostały kupione  od prywatnych oferentów. Opisana kolekcja zawiera kafle piecowe z  terenu obecnego Krakowa oraz z krakowskich i podkrakowskich fabryk. Pozycja wartościowa i dostępna.

 

About the Author

Wybrane artykuł