maciekburdzy@gmail.com

Zduńskie opowieści to serwis o kaflach, piecach i kominkach. Przedstawia dawne urządzenia grzewcze. Pokazuje zdjęcia, ciekawostki historyczne, rysunki, własne i cudze artykuły oraz odkrycia i wspomnienia. Zawiera i informuje o wydarzeniach z branży zduńskiej oraz wystawach muzealnych. Wywołuje uczucia od melancholii po uśmiech. Buduje zamiłowanie do dawnych rzeczy, które przeminęły oraz promuje kulturę ognia.

O kominkach, piecach, dymieniu i zapałkach…

Tekst pochodzi z książki “W I E D Z A. WYTŁUMACZENIE ZJAWISK CODZIENNYCH PRZEZ Brewer’ a i Mcigno.Wydanie dopełnione przez Henryka de Parville i ozdobione liczne mi rysunkami” Warszawa, 1890 r.

ima.bmp

Dlaczego kominki o szerokiem ognisku najczęściej dymią?

Dlatego, że gdy otwór przepuszczający powietrze jest szeroki, a masa odnawiającego się powietrza pozostaje ta sama, to wtedy szybkość ciągu się zmniejsza i nie moze unieść z sobą gazów ze spalenia powstałych; dlatego, że zimne powietrze przechodzi bezpośrednio tuż po nad ogniem w podnoszącym się słupie i oziębia temperaturę. Jeżeli i kanał kominowy jest szeroki, to może nastąpić prąd powietrza przeciwny, cofający dym na powrót. Ażeby temu zaradzić, trzeba ścieśnić ognisko.

Dlaczego nie raz dymi się w pokoju, gdy się jednocześnie w dwóch piecach pali?

Bo większy ogień odciąga powietrze od ognia slabszego i dym tego ostatniego rozchodzi się po pokoju. W duzych pokojach i w dobrze urządzonych paleniskach niema tej niedogodności.

Dlaczego często się dymi, skoro otworzymy drzwi, łączące dwa sąsiednie pokoje?

Ponieważ otwierając drzwi, tworzymy rodzaj próżni, wciągającej powietrze z jednego pokoju w którym się pali, do drugiego również z zapalonym w piecu ogniem. Aby zabezpieczyć się od dymienia, trzeba zasilać każde z ognisk powietrzem oddzielnem z zewnątrz, sprowadzając je najlepiej kanałami umieszczonemi pod podłogą.

Dlaczego kominki w domach wiejskich pobudowanych w dolinie najczęściej dymią?

Ponieważ wiatr, obijając się o otaczające pagórki, wpada do kominów i ciąg w nich powstrzymuje.

Do czego służą dymniki na kominach, kaptury i rury zgięte w kształcie litery T? 

Do powstrzymania wpadającego wiatru, pozostawiając dla dymu ujście otworem z przeciwnej strony wiatru.

Jaką szkodę wyrządza wiatr wpadając gwałtownie w komin?

1) Powstrzymuje uchodzenie dymu; 2) Wprowadza do komina zimne powietrze, wypychające dym na dół do pokoju.

Dlaczego kominki nieraz dymią, gdy ognisko i drzwi umieszczone są w pokoju na przeciwległych ścianach?

Bo otwierając lub zamykając drzwi wytwarza się prądy, wciągające ciepłe powietrze z komina do pokoju.

Dlaczego, dmuchając na rozżarzone węgle drzewne, podnosimy nieraz masę białego pyłu?

Dmuchanie oddziela z węgli prochy nie palne mineralne, tworzące popiół. Temi częściami niepalnemi są: potas, soda, wapno, magnezya, aluminium (glin), tlenki żelaza i manganezu; oprócz tego niektóre kwasy mineralne, jak: kwas węglowy, fosforyczny, siarczany i krzemny. Znajdują się tu również chlorki potasu, sodu, wapna i magnezyi.

Dlaczego komin dlugo niewycierany dymi?

Nagromadzone sadze powiększają tal’cie słupa powietrza wznoszącego się w górę, powstrzymują jego uchodzenie i ciąg zmniejszają.

Dlaczego komin popsuty dymi?

Ponieważ 1)oderwane cegły swemi szczerbami utrudniają wznoszenie się dymu; 2) prądy powietrza, przeciskające się szczelinami komina, oziębiają i powstrzymują slup ogrzanego powietrza które zamiast iść w górę, opada wraz dymem.

Dlaczego prawie wszystkie piece dymią w czasie burzy lub zawieruchy? 

Bo działanie wiatru tamuje prąd ciepłego powietrza i cofa dym. Zwykły wiatr nie cofnie dymu. wychodzącego z szybkością dwóch metrów na sekundę.

Skąd pochodzi w pokojach nieprzyjemna woń sadzy lub dymu podczas lata?

Powietrze z komina zimniejsze aniźeli w pokoju opada na dół i sprowadza nieprzyjemny zapach dymu i sadzy.

W jaki sposób kowale zapalali dawniej zapałki?

Kładli oni na kowadle gwóźdź z miękkiego żelaza i uderzali w niego młotkiem; koniec gwoździa się
rozgrzewał i zapalał nasiarkowany patyczek.

W Jaki sposób ogrzewają się domy ciepłem powietrzem?

Pali się w kaloryferze umieszczonym w piwnicy lub w piętrach dolnych, ogień ogrzewa powietrze napełniające komorę kaloryferu, które następnie rozchodzi się kanałami i otworami do pokojów. Powietrze wchodzi osobnym kanałem z zewnątrz do komory, wśród której przeprowadzone są rury z dymem. Tym sposobem doskonale użytkuje się z opału, gdyż ciepło, uchodzące zwykle bezpożytecznie z dymem, tutaj wraz z ogniskiem służy do ogrzewania powietrza.

Dlaczego piec pęka, będąc zbyt silnie napalonym? 

Bo się rozszerza pod wpływem gorąca i jego różne części naciskają na siebie. Przy zmianie temperatury, wilgoci lub suszy, niektore meble również paczą się i pękają. W wilgoci drzewo pęcznieje, przeciwnie podczas suszy kurczy się.

Czy powietrze jest złym czy dobrym przewodnikiem ciepła?

Powietrze jest złym przewodnikiem ciepła.

W jaki sposób piece ogrzewają pokój?

Najbliżej ogniska leżące powietrze ogrzewa się i płynie do góry, zimne powietrze opada, ogrzewa się i znowu się podnosi; ruch ten trwa dopóty, dopóki wszystko powietrze w pokoju się nie ogrzeje.

Co to jest promieniowanie ciepła?

Widzieliśmy, że ciepło rozchodzi się w ciałach od jednej cząsteczki do drugiej; ale może się ono rozchodzić i na zewnątrz ciał, na wielką odległość od swego ogniska. To uchodzące ciepło z ciał nazywa się ciepłem promienistem. Widzimy je w cieple słonecznem, przychodzącem do nas z odległości 20 milionów mil polskich. Powietrze, jak to pierwszy wykazał Scheele nic nie oddziaływa na tak wielką odległość. Mariotte dowiódł, że cieplo ciemne promieniuje jak światło. Cieplik przebiega przestrzenie z wielką szybkością, na równi ze światłem ciał niebieskich, i to bez zatrzymania się i bez ogrzewania tych przestrzeni, prawie jak światło przechodzi przez szybę szklaną.

Dlaczego piec okopcony daleko więcej grzeje niż piec z białych porcelanowych kafli?

Gdyż kopeć znacznie powiększa siłę promieniowania powierzchni; jezeli siła promieniowania białego, gładkiego pieca będzie 12 lub 15, to mała warstewka kopcia może podnieść tę silę do cyfry 100. Dla tej samej przyczyny, gdy oczernimy rudą ołowianą (minią) żelazne rury od pieca, cieplej będzie w pokoju.

Planujesz kominek, piec lub kuchnię kaflową? Marzysz o piecu chlebowym lub do pizzy?

Skorzystaj z naszej oferty:

+48 504 481 668, maciekburdzy@gmail.com, kaflarnia-zduny.pl.

Świadczymy usługi na terenie całej Polski.