maciekburdzy@gmail.com

Zduńskie opowieści to serwis o kaflach, piecach i kominkach. Przedstawia dawne urządzenia grzewcze. Pokazuje zdjęcia, ciekawostki historyczne, rysunki, własne i cudze artykuły oraz odkrycia i wspomnienia. Zawiera i informuje o wydarzeniach z branży zduńskiej oraz wystawach muzealnych. Wywołuje uczucia od melancholii po uśmiech. Buduje zamiłowanie do dawnych rzeczy, które przeminęły oraz promuje kulturę ognia.

O paleniu, drewnie, węglu i piecykach…

Tekst pochodzi z książki “W I E D Z A. WYTŁUMACZENIE ZJAWISK CODZIENNYCH PRZEZ Brewer’ a i Mcigno.Wydanie dopełnione przez Henryka de Parville i ozdobione liczne mi rysunkami” Warszawa, 1890 r.

SWScan00108 (2)

Co nazywamy paleniem? 

Palenie (kombustya), ogólnie mówiąc, jest to związek chemiczny, przy którym wywiązuje się ciepło i światlo. Pospolicie paleniem czyli kombustyą nazywają połączenie się jakiego ciała z tlenem (kwasorodem) powietrza; jest to utlenianie z wyswobodzeniem ciepła i światła.

Jak sięwywołuje i jak się dokonywa palenie?

Palenie wywołuje się podnosząc z początku temperaturę ciała palnego lub podkładl1jąc pod nie ogień, za pomocą zaplałki albo czegoś podobnego, poczem ciało samo się pali. Pod wpływem podniesionej temperatury, pierwil1stki palne, to jest węgiel i wodór, łączą się z tlenem i palenie trwa dopóty, dopóki starczy opału.

Jakie są główne pozostałości po spaleniu?

Woda albo para wytworzona z połączenia wodoru z tlenem, kwas węglowy i tlenek węgla; pierwszy gaz pochodzi z zupełnego, drugi z niezupełnego utlenienia się węgla; nakoniec pozostaje popiół, pochodzący z drobnych części mineralnych drzewa albo węgla kamiennego.

Dlaczego ogień z długo palącego się węgla kamiennego przybiera barwę czerwoną?

Jest czerwony, ponieważ cała masa węgla rozzarza się a jego połączenie z tlenem staje się silne i wydaje światło. Jeżeli temperatura jeszcze się podwyższy, ciało przybiera kolor czerwono-biały. Zresztą barwa i blask zmieniają się wraz ze stopniem gorąca.

Dlaczego węgiel kamienny, wyrzucający płomienie, spala się prędzej niż węgiel wydający tylko żar czerwony?

Z przyczyny którąśmy wyżej powiedzieli, że traci naraz i wodór i węgiel.

Dlaczego więcej jest dymu w czasie zapalania niż wtedy, gdy węgle są już rozżarzone? 

Ponieważ z początku temperatura nie jest dość wysoka, nie wszystkie więc lotne wywiązujące się materye mogą połączyć się z tlenem i spalić dym wynika z niedokładnego spalenia i jest mieszaniną wody, pary, okruszyn węgla i t. p., które się nie spaliły.

Dlaczego rozpalamy ogień zawsze od dołu?

Dlatego, aby wznoszący się w górę płomień mógł ogrzać całe paliwo.

Dlaczego plomień wznosi się zawsze do góry?

Ponieważ składa się z gazów palnych, lżejszych od powietrza. bądź to samych przez się jak wodór, bądź też w skutek bardzo wysokiej ich temperatury.

Dlaczego drzewo suche lepiej się pali aniżeli mokre?

Ponieważ w drzewie suchem niema juz wody do zamieniania w parę; przeciwnie, w jego porach znajduje się suche powietrze, podsycające palenie.

Skąd pochodzi niebieskawy płomyk, zjawiający się cztęsto na powierzchni ognia z węgli kamiennych?

Niedokładne palenie w niższych warstwach wytwarza tlenek węgla, uchodzący do górnych warstw; tam pali się on niebieskawym płomykiem, zamieniając się w kwas węglowy czyli ostatni stan spalonego węgla.

Co to jest “brasero” i jaka niedogodność tego rodzaju ogrzewania?

Brasero (fajerka), to piec bez rury kominowej, tygiel, w którym nn wolnem powietrzu pali się węgiel drzewny. Palenie wywiązuje w pokoju kwas węglowy szkodliwy dla oddychania i tlenek węgla, który jest trucizną jedną z najsilniejszych: poraża ona kulki krwi. To też jeżeli się powietrze nie odnawia, uduszenie prędko następuje; w każdym razie ten rodzaj ogrzewnnia truje powoli, nieznacznie i sprowadza straszliwe zakłócenie w naszym organizmie.

Co nazywamy piecem ruchomym?

Jest to piec z krótką rurą, wprowadzoną w kominek i na kółkach, tak że go można przesunąć z jednego pokoju do drugiego. Pali się w nim koks albo antracyt (naturalny, kopalny węgiel). Z powodu małego ciągu, palenie odbywa się tu nader powoli; to też można w tym piecu palić dzień i noc, nakładając dwa razy tylko na dobę koksu a raz antracytu. Jest to przyrząd bardzo ekonomiczny i bardzo wygodny, na nieszczęście i bardzo niebezpieczny. Wolne palenie wytwarza tlenek węgla; gaz ten, z powodu złego ciągu, rozchodzi się po pokoju. Skutek jest tern gorszy, że rozgrzany piec rozprasza powietrze na około siebie i niweczy nieraz pęd gazów do kominka. Górna na koniec część pieca nieszczelnie się zamyka i przepuszcza tędy takze trujące gazy. Podobne piece nigdy nie powinny byc umieszczane w pokojach sypialnych; znośne są one zaledwie w przedpokojach i tam gdzie powietrze często się odświeża. Piece ruchome były przyczyną licznych wypadków; zmniejszono trochę ich niebezpieczeństwo, zamykając otwory od kominków żelaznemi zasuwami, ale gazy zawsze stamtąd rozchodzić się mogą.

Planujesz kominek, piec lub kuchnię kaflową? Marzysz o piecu chlebowym lub do pizzy?

Skorzystaj z naszej oferty:

+48 504 481 668, maciekburdzy@gmail.com, kaflarnia-zduny.pl.

Świadczymy usługi na terenie całej Polski.

Wybrane artykuł