maciekburdzy@gmail.com

Zduńskie opowieści to serwis o kaflach, piecach i kominkach. Przedstawia dawne urządzenia grzewcze. Pokazuje zdjęcia, ciekawostki historyczne, rysunki, własne i cudze artykuły oraz odkrycia i wspomnienia. Zawiera i informuje o wydarzeniach z branży zduńskiej oraz wystawach muzealnych. Wywołuje uczucia od melancholii po uśmiech. Buduje zamiłowanie do dawnych rzeczy, które przeminęły oraz promuje kulturę ognia.

off

Relacja z I Ogólnopolskiego Zjazd Mistrzów Zduńskich i Garncarskich. Kraków 29-30 marca 1936 roku.

W dniach 29−30 marca 1936 roku odbył się, zaplanowany 9 grudnia 1935 roku, I Ogólnopolski Zjazd Mistrzów Zduńskich i Garncarskich, w którym uczestniczyli przedstawiciele cechów i środowiska zduńskiego z całej Polski (m.in. ze Lwowa, Jasła, Katowic, Strumienia, Chorzowa...
off

Święto Rzemiosła Zduńskiego – 10.05.2019 Kraków – fotorelacja

Planujesz kominek, piec lub kuchnię kaflową? Marzysz o piecu chlebowym lub do pizzy? Skorzystaj z naszej oferty: +48 504 481 668, maciekburdzy@gmail.com, kaflarnia-zduny.pl. Świadczymy usługi na terenie całej Polski.
off

ZAPROSZENIE na ŚWIĘTO RZEMIOSŁA ZDUŃSKIEGO – 10 maja 2019 r.

Przed trzema laty reaktywowaliśmy istnienie Małopolskiego Cechu Zdunów i Zawodów Pokrewnych. Obecnie chcemy przywrócić nasze patronalne Święto Rzemiosła Zduńskiego, które będziemy obchodzić w oktawie Święta św. Floriana, którego o ochronę i pomoc proszą wszystkie zawody związane...
off

Jacek Ręka – Ogólnopolska Rada Rzemiosła Zduńskiego i Zawodów Pokrewnych

Analizując dzisiejszą sytuację naszej branży można stwierdzić, że w dobie odradzania się podstawowych struktur rzemieślniczych zarysowuje się też potrzeba zacieśnienia współpracy i wymiany informacji między powstającymi cechami rzemiosła zduńskiego, które działają w różnych...
off

Sprawozdanie z II Zjazdu Cechów Rzemiosła Polskiego

Informacja o Zjeździe Cechów Rzemiosła Polskiego   W dniu 23 X 2016 odbył się w Warszawie w Sali Kolumnowej gmachu Sejmu RP „Drugi Zjazd Cechów Rzemiosła Polskiego”. Organizatorem Zjazdu był Związek Rzemiosła Polskiego, a patronat honorowy objął Marszałek Sejmu RP Pan Marek...
off

II Ogólnopolski Zlot Zdunów i konferencja “Garncarz z błota narobi złota” za nami…

W dniach, 24-25 września 2016 roku, we Wrocławiu, odbył się II Ogólnopolski Zlot Zdunów i konferencja popularno-naukowa pt. „Garncarz z błota narobi złota”. Organizatorami wydarzenia były Fundacja Ochrony Zabytków Monumenta Poloniae, Muzeum Architektury we Wrocławiu i Akademia...
off

Reaktywacja Cechu Zdunów w Krakowie!

W poniedziałek 9 maja 2016 w Krakowie reaktywowano pod nazwą Małopolski Cech Zdunów i zawodów pokrewnych, jeden z najstarszych polskich cechów zduńskich, założony w 1403 r. jako Cech Zdunów, Ceramików i Garncarzy. Zdeprecjonowany w latach 70-tych przez władze komunistyczne i...
off

Cech Zdunów Polskich na Festiwalu Rzemiosła`

18 września 2015 roku w Pleszewie (na terenie Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych) odbył się III Wielkopolski Festiwal Rzemiosła. W jednym miejscu zgromadzili się przedstawiciele 30 różnych branż i zawodów, którzy zademonstrowali swoje praktyczne umiejętności, promują...
off

Cech garncarski (kaflarze) we Lwowie

  Planujesz kominek, piec lub kuchnię kaflową? Marzysz o piecu chlebowym lub do pizzy? Skorzystaj z naszej oferty: +48 504 481 668, maciekburdzy@gmail.com, kaflarnia-zduny.pl. Świadczymy usługi na terenie całej Polski.
off

Cech garncarzy (zdunów) ze Stargardu w XVII wieku

  Planujesz kominek, piec lub kuchnię kaflową? Marzysz o piecu chlebowym lub do pizzy? Skorzystaj z naszej oferty: +48 504 481 668, maciekburdzy@gmail.com, kaflarnia-zduny.pl. Świadczymy usługi na terenie całej Polski.
off

Noty prasowe dotyczące zjazdu zdunów w Warszawie

  Planujesz kominek, piec lub kuchnię kaflową? Marzysz o piecu chlebowym lub do pizzy? Skorzystaj z naszej oferty: +48 504 481 668, maciekburdzy@gmail.com, kaflarnia-zduny.pl. Świadczymy usługi na terenie całej Polski.
off

Z Drugiego Ogólnopolskiego Zjazdu Zdunów w Częstochowie

Zjazd zagaił wśród 48 delegatów Cechów Zdunów Chrześcijan z całej Polski Prezes i Przewodniczący Ogólnopolskiej Komisji Porozumiewawczej p. Tomasz Pietrzak, wygłaszając krótkie przemówienie okolicznościowe, w którym stwierdził, że wszyscy jesteśmy częścią składową tej mas...
off

Uchwały I Ogólnopolskiego Zjazdu Przedstawicieli Rzemiosła Zduńskiego

ODBYTEGO W DNIACH 20 i 21 LUTEGO 1938 R. W LOKALU ZWIĄZKU RZEMIEŚLNIKÓW CHRZEŚCIJAN W WARSZAWIE.   Na Zjazd przybyli przedstawiciele wszystkich dzielnic Polski.Obecni na Zjeździe, po wysłuchaniu referatów i przeprowadzeniu szczegółowej dyskusji nad zgłoszonymi wnioskami,...
off

I Ogólnopolski Zjazd Zdunów Chrześcijan

Niniejszym, jako organizator I Ogólnopolskiego Zlotu Zdunów, który odbył się 28 czerwca 2014 roku w Łaziskach k/Wągrowca, informuję, że doszukałem się ciekawostki historycznej… 🙂 Otóż, dzięki wnikliwym badaniom, okazało się, że ów zlot nie był pierwszym ogólnopolskim...
off

Österreichische Kachelofenverband w Wiedniu

  Planujesz kominek, piec lub kuchnię kaflową? Marzysz o piecu chlebowym lub do pizzy? Skorzystaj z naszej oferty: +48 504 481 668, maciekburdzy@gmail.com, kaflarnia-zduny.pl. Świadczymy usługi na terenie całej Polski.
off

I ogólnopolski Zlot Zdunów

I Ogólnopolski Zlot Zdunów  w obiektywie Aldony Mazurkiewicz  Łaziska – 28 czerwca 2014 Uczestnicy: Maciej Burdzy (Szczecin), Piotr Batura (Łaziska), Iwona Jańczak (Nowe Miasto), Aldona Mazurkiewicz (Lublin), Jerzy Głębocki (Szczecin), Dariusz Marciniak (Lublin), Marcin...
off

Cech zdunów garncarzy w Łowiczu

 Interesujący artykuł doc. dr Edwarda M. Tomczaka z dnia 19 sierpnia 2004 opublikowany w czasopiśmie “Nowy Łowiczanin”  Garncarstwo było jednym z najstarszych zawodów. Według wykopywanych naczyń glinianych archeolodzy określali dzieje ludów pierwotnych. W Polsce, w...