maciekburdzy@gmail.com

Zduńskie opowieści to serwis o kaflach, piecach i kominkach. Przedstawia dawne urządzenia grzewcze. Pokazuje zdjęcia, ciekawostki historyczne, rysunki, własne i cudze artykuły oraz odkrycia i wspomnienia. Zawiera i informuje o wydarzeniach z branży zduńskiej oraz wystawach muzealnych. Wywołuje uczucia od melancholii po uśmiech. Buduje zamiłowanie do dawnych rzeczy, które przeminęły oraz promuje kulturę ognia.

off

Garncarstwo na Śląsku Cieszyńskim – A. Szpyrc, 1993

Źródło: ANTONI SZPYRC – JAN SZYMIK O RZEMIOŚLE NA ŚLĄSKU CIESZYŃSKIM
off

Farfurnie śląskie w XVIII wieku

Źródło: Zygmunt Przyrembel, Farfurnie polskie dawne i dzisiejsze, 1936
off

Farfurnie radziwiłłowskie

Źródło: Zygmunt Przyrembel, Farfurnie polskie dawne i dzisiejsze, 1936
off

O ceramicznych cudach z fabryki Richarda Blumenfelda z Velten

Fragment opracowania Krystyny i Pawłą Kirschke pt. Wystawa modernistycznej ceramiki Richarda Blumenfelda w Ofen- und Keramikmuseum Velten (Niemcy).  Architectus 2013    4(36). W Velten pod Berlinem znajduje się niewielkie, lecz niezwykle interesujące muzeum pieców kaflowych oraz...
off

Bronisław Poświk – Rekonstrukcja warunków i procesu pracy jako badania pomocnicze dla historii kaflarstwa

Biuletyn Historji Sztuki i Kultury : kwartalnik wydawany przez Zakład Architektury Polskiej i Historji Sztuki Politechniki Warszawskiej, Tom 1 ( 1932/1933), Nr 4
off

O ceramice w 1923 roku…

Źródło: ELIGJUSZ NIEWIADOMSKI WIEDZA O SZTUCE NA TLE JEJ DZIEJÓW MALARSTWO :: ARCHITEKTURA :: RZEŹBA PRZEMYSŁ ARTYSTYCZNY 1923
off

Rodzaje pieców garncarskich – 1918 r.

Źródło: GARNCARSTWO. WYROBY ZWYCZAJNE I OZDOBNE Z GLIN POSPOLITYCH. Przewodnik praktyczny dla garncarzy i amatorów, zawierający przygotowanie, zdobienie i wypalanie wyrobów glinianych, jak również przygotowanie polew, farb i t. p. Z 28 RYSUNKAMI. Napisał Kazimierz Czechowski,...
off

Obrzędy garncarzy polskich

Fragment artykułu D. Czubali “Zwyczaje, obrzędy i wierzenia garncarzy polskich” z 1974 roku Słownik folkloru polskiego określa obrzędy jako “ceremonie związane z kultem, zespoły określonych i zachowanych przez tradycję czynności, gestów i słów stanowiącyc...
off

Wierzenia garncarzy polskich

Fragment artykułu D. Czubali “Zwyczaje, obrzędy i wierzenia garncarzy polskich” z 1974 roku Ważnym czynnikiem życia obyczajowego garncarzy są także wierzenia. Słownik folkloru polskiego określa je jako “…poglądy i przekonania o występowaniu w przyrodzie ...
off

Zwyczaje garncarzy polskich

Fragment artykułu D. Czubali “Zwyczaje, obrzędy i wierzenia garncarzy polskich” z 1974 roku Garncarstwo odegrało w historii człowieka niepoślednią rolę. Jeszcze do dziś wykopaliska ceramiczne stanowią jedno z głównych źródeł wiedzy o człowieku z przeszłości. One też w...
off

Historia ceramiki – część 4

Fragment książki autorstwa Marcelego Nałęcza-Dobrowolskiego “Ceramika i Szkło” 1913 6. Tymczasem goście, potraw, czekający w sali Ze zdziwieniem na wielki serwis poglądali, Którego równie drogi kruszec, jak robota, Jest podanie, że książę Radziwił Sierota Kazał ten...
off

Historia ceramiki – część 3

Fragment książki autorstwa Marcelego Nałęcza-Dobrowolskiego “Ceramika i Szkło” 1913 4. W innych krajach, podobnie jak również i na naszych ziemiach, ceramika niezmiernie stary posiada rodowód. Gliniane kruźe, dzbany, łzawnice i tyle innych wykopanych fragmentów,...
off

Historia ceramiki – część 2

Fragment książki autorstwa Marcelego Nałęcza-Dobrowolskiego “Ceramika i Szkło” 1913 2. W Europie pierwszą fabryką fajansów na większą skalę — były warsztaty w Lind os na wyspie Rodos. Wedle podania mieli tam pracować perscy fajansiści pojmani do niewoli przez...
off

Historia ceramiki – część 1

Fragment książki autorstwa Marcelego Nałęcza-Dobrowolskiego “Ceramika i Szkło” 1913 Bo i cóż jest muzeum, jeżeli nie cmentarz i cóż to jest malowidło, rzeźba, budowla, jeśli nie pamiętnik jakim ród śmiertelny sporządza?!.. 1. Ceramika to dawny — bardzo dawny pamiętnik...
off

Szkolnictwo zawodowe – tekst archiwalny z 1929 r.

Z uwagi na wielkie znaczenie szkolnictwa zawodowego w życiu gospodarczem Polski Redakcja „Przeglądu Budowlanego” uznała za konieczne poświecić zagadnieniu temu miejsce na swych łamach. Na pierwszy ogień wysunęła się sprawa szkól ceramicznych, której znakomity znawca i...
off

Naczynia z Gmundner Keramik

Interesujący film o powstawaniu ceramiki użytkowej w manufakturze Gmundner Keramik
off

Massa na garnki zwyczajne

Źródło: Przyjaciel Dzieci:  pismo tygodniowe. R. 10 1870 no 47