ul. A. Małkowskiego (do 1945 r. Bogislavstraße)

Kamienica na przestrzeni lat:

Rok 1948

(w miejscu dzisiejszej Żabki)