maciekburdzy@gmail.com

Zduńskie opowieści to serwis o kaflach, piecach i kominkach. Przedstawia dawne urządzenia grzewcze. Pokazuje zdjęcia, ciekawostki historyczne, rysunki, własne i cudze artykuły oraz odkrycia i wspomnienia. Zawiera i informuje o wydarzeniach z branży zduńskiej oraz wystawach muzealnych. Wywołuje uczucia od melancholii po uśmiech. Buduje zamiłowanie do dawnych rzeczy, które przeminęły oraz promuje kulturę ognia.

Do otwarcia Muzeum Zduńskie Opowieści w Szczecinie, przyczyniło się wiele osób, którym z całego serca dziękujemy.

To przez Was i dla Was!

Oto nasza krótka historia…

Marzenie o miejscu gromadzącym „zduńskie opowieści” pojawiło się wiele lat temu, m.in. po zwiedzeniu manufaktury Sommerhuber w Steyr w Austrii i Ofen- und Keramikmuseum w Velten pod Berlinem. Była to wizja stworzenia organizacji, która połączy dawne rzemiosło z dzisiejszą techniką, konserwację zabytku z dzisiejszymi oczekiwaniami i która poprzez portal internetowy, publikacje oraz konferencje będzie promować dawne dziedzictwo zduńskie i ceramiczne. Inspiracją, wsparciem i pomocą byli Jarosław Ciąder ze Zdun, twórca „Domu kafla” i Ś.P. Zbigniew Muszkiet. Dzięki ich postawie oraz zamiłowaniu do dawnego rzemiosła odważyliśmy się zrobić to, co Oni – stworzyć własną kolekcję. Powstała ona przede wszystkim dzięki Marii Grzybek i jej rodzinnym zbiorom oraz nieopisanej pomocy wspomnianego Jarosława Ciądra. Zaczęliśmy od „Zduńskiej Izby Muzealnej w Zdunach”, którą prowadziliśmy w latach 2017-2019. To był początek…

Wieloletnie starania, determinacja, zdobywanie wiedzy oraz budowanie kolekcji zduńskich artefaktów doprowadziła do tego, że w styczniu 2023 roku, udało nam się otworzyć muzeum, które mimo niewielkiej powierzchni, zgromadziło ponad 1800 artefaktów. Wybrał i opisał je Maciej Burdzy, ułożyła je Maria Grzybek. Większość z eksponatów pozyskaliśmy we własnym zakresie poprzez zakupy, wymianę, znaleziska i odkrycia. Wiele też uzyskaliśmy dzięki szczodrości i sympatii dobrych ludzi, miłośników architektury, zdunów i pasjonatów.

Nie jesteśmy w stanie wymienić wszystkich, ale należą do nich: Jarosław Ciąder, Zbigniew Muszkiet, Radosław Ludzis, Marcin Wudniak, Paweł Karnia, Charlotta Langa, Agnieszka Pantkowska, Dariusz Chmieliński, Piotr Rychter, Dawid Kozar, Marcin Korniluk, Zbigniew Gut, Grzegorz Snela, Sebastian Jakubczyk, Dariusz Prażmo, Adam Figurski, Marek Pijanowski, Jakub Kornak, Krzysztof Łoś, Marek Małko, Marek Dycz, Marek Graban, Łukasz Rajnert, Stanisław Motyka, Ryszard Kotecki, Marek Oleksy, Ceramika Pruszyńscy, Andrzej Dudkiewicz, Miłosz Janiak, Dariusz Bloch, Michał Bloch, Marek Lehmann, Arkadiusz Gutka, Paweł Kosicki, Jacek Steindel, Marcin Woźniak, Mariusz Kosek, Arturas Jasinskas, Mirosław Mazurek, Krystian (Front Wola), Muzeum Osiakowskich, Cegielnia Hoffmanowska, Maciej Cegliński, Zdzisław Magierski, Weronika i Łukasz Marszałkiewiczowie, Eryk Koko, Artur Krzyżański, Danuta Gwizdała

i inni…

Pomoc w przygotowanie obiektu, w którym znajduje się kolekcja zaangażowani byli: Zuzanna Wolińska, Sandra Radecka, Beniamin Pipko, Michał Burdzy, Igor Burdzy, Lena Burdzy, Marek Siemiński, nasi rodzice i najbliżsi przyjaciele. Te osoby pomagały nam, kiedy sami nie mieliśmy siły… Dziękujemy!

Szczególne podziękowania należą się Michałowi Musze (Wood for Food) za niebanalne meble z recyklingu.

Należy też wspomnieć o firmie LPP,  która fundując ekrany telewizyjne umożliwiła nam pokazanie wartościowych materiałów archiwalnych.

Bez Was nie udałoby się nam się to, co dzisiaj wszyscy mogą oglądać.