maciekburdzy@gmail.com

Zduńskie opowieści to serwis o kaflach, piecach i kominkach. Przedstawia dawne urządzenia grzewcze. Pokazuje zdjęcia, ciekawostki historyczne, rysunki, własne i cudze artykuły oraz odkrycia i wspomnienia. Zawiera i informuje o wydarzeniach z branży zduńskiej oraz wystawach muzealnych. Wywołuje uczucia od melancholii po uśmiech. Buduje zamiłowanie do dawnych rzeczy, które przeminęły oraz promuje kulturę ognia.

Prawa autorskie

Właściciel praw autorskich – Fundacja Monumenta Poloniae

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszelkie prawa autorskie do tekstów, oprogramowania, funkcjonalności strony, obrazów, zdjęć i innych materiałów zawartych na stronie internetowej zdunskieopowiesci.pl należą do Fundacji Monumenta Poloniae.

Treść strony zdunskieopowiesci.pl wraz z podstronami i wszystkie ich elementy podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Prawa autorskie stron trzecich

Strony wskazywane w linkach, niebędące własnością Fundacji Monumenta Poloniae, są chronione prawami autorskimi ich autorów i właścicieli.

Ochronie podlegają również materiały umieszczane na stronie zdunskieopowiesci.pl, do których prawa nie należą do Fundacji Monumenta Poloniae, ale na których publikację Fundacja Monumenta Poloniae uzyskała zgodę ich właścicieli. Materiały takie oznaczone są najczęściej podpisem: „źródło:…” lub w inny równoważny sposób.

Przed ich wykorzystywaniem należy się zapoznać z nałożonymi ograniczeniami i uzyskać ewentualną zgodę właścicieli praw autorskich, niezależnie od zgody Fundacji Monumenta Poloniae.

Zakaz wykorzystywania materiałów

Kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych na stronie zdunskieopowiesci.pl materiałów dozwolona jest wyłącznie za zgodą właściciela. Korzystanie z informacji dostępnych na stronach tego serwisu może się odbywać wyłącznie w sposób zgodny z prawem.

Warunkiem uzyskania zgody na wykorzystanie materiałów, do których prawa autorskie należą do Fundacji Monumenta Poloniae jest przytoczenie ich w niezmienionej postaci wraz z widocznym i wyraźnym oznaczeniem: „Źródło – zdunskieopowiesci.pl” lub innym równoważnym, a jeśli publikacja jest w Internecie – wraz z aktywnym linkiem do strony www.zdunskieopowiesci.pl. Wymaga to jednak każdorazowej zgody Fundacji Monumenta Poloniae.

Linki do stron zdunskieopowiesci.pl

Dozwolone jest, bez konieczności występowania o zgodę, tworzenie odnośników w postaci hiperłączy (linków) do strony zdunskieopowiesci.pl lub jej podstron i umieszczanie ich na innych stronach internetowych w sposób nie pozostawiający wątpliwości, co do pochodzenia tych linków i strony, na którą wskazują.

Nie jest dopuszczalne ustanawianie wskazań (linków) na stronę zdunskieopowiesci.pl lub jej podstrony, jeżeli opis, kontekst czy sposób umieszczenia linku mógłby wprowadzać w błąd, przedstawiał serwis w niekorzystnym świetle lub naruszał dobre imię Fundacji Monumenta Poloniae bądź inne prawem chronione dobra fundacji lub osób trzecich. Nie jest dopuszczalne umieszczanie linków na stronach naruszających prawo, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.

Odnośnik do zdunskieopowiesci.pl nie może stanowić przeważającej lub głównej części strony, na której został umieszczony. Po przejściu na stronę zdunskieopowiesci.pl, w polu adresowym przeglądarki użytkownika musi widnieć adres URL należący do Fundacji Monumenta Poloniae, zastosowanie środków technicznych mających na celu ukrycie tego adresu jest zabronione. Zabronione jest również przekierowywanie na strony zdunskieopowiesci.pl w sposób podstępny, automatyczny (tj. następujący bez kliknięcia użytkownika na odnośnik) czy w inny sposób kierujący na strony zdunskieopowiesci.pl osoby, które tego nie oczekują.

Fundacja Monumenta Poloniae zastrzega sobie prawo odwołania zgody na umieszczenie odnośnika do strony zdunskieopowiesci.pl w każdej chwili, bez konieczności podania przyczyny.

Wyłączenie odpowiedzialności – transkrypcje

Informacje i funkcjonalności prezentowane na stronie zdunskieopowiesci.pl służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały przygotowane w oparciu o źródła uznane przez Fundację Monumenta Poloniae za rzetelne i wiarygodne oraz według naszej najlepszej wiedzy. Ze względu na możliwość wystąpienia przekłamań lub zdezaktualizowania się informacji, Fundacja Monumenta Poloniae nie ponosi odpowiedzialności za ich aktualność i dokładność. Użytkownicy korzystają z tych informacji wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność.