Bielsko-Biała – mały Wiedeń – to piękne miasto, pełne interesujących miejsc…

Mieliśmy okazję spędzić w nim kilka dni i odwiedzić lokalne muzea.

Jednym z nich (odziałem Muzeum Historycznego) był Dom Tkacza.

Mały i niepozorny ale zacny i warty odwiedzin.

Kategorie: MIEJSCA