Niewiele wiemy o kaflarniach, które istniały w Szczecinie. Jeszcze mniej informacji można znaleźć o kaflarniach w najbliższym regionie… Jedną z nich, na ślady której jeszcze można natrafić, jest nieistniejąca kaflarnia w Gryficach, w dawnym Greinfenbergu. Pozostał po niech budynek z wyeksponowanym szyldem : Kaflarnia Gryfice. Obecnie na jej terenie znajduje się hurtownia piwa… Z kafli pochodzących z tej fabryki zbudowano piece, które grzeją do dziś.
GRYFICE – GREIFENBERG – pow. gryficki
OFEN- UND TONWARENFABRIK G.m.b.H.
KAFLARNIA GRYFICE
Kaflarnia powstała w 1904 roku. Funkcjonowała przy Broitzer Strasse 18. Po II wojnie światowej kaflarnia (8 pieców wypałowych) została znacjonalizowana (fabryka ruszyła 01.10.1945 r.) i weszła w skład Zjednoczenia Przemysłu Materiałów Budowlanych na Pomorze Zachodnie. Funkcjonowała do 1989 roku.
GRYFICE – GREIFENBERG – pow. gryficki
L. FISCHER NACHF. OFEN- UND THONWAARENFABRIK
Wzmianka o zakładzie w 1902 roku.
GRYFICE – GREIFENBERG – pow. gryficki
KACHELFABRIK SAGER
Fabryka funkcjonowała przed 1945 rokiem. Została znacjonalizowana w 1949 roku.
Budynek dawnej firmy Ofen- Und Tonwarenfabrik G.M.B..H.  i powojennej Kaflarni Gryfice – stan obecny – autor : M. Burdzy
Widok na Ofen- Und Tonwarenfabrik G.M.B.H. z Gryfic, dawniej Greifenberg – reprodukcja z „Das Buch der alten Firmen der Stadt und  des handelskammerbezirkes Stettin”1931 r.  – zasoby Archiwum Państwowego w Szczecinie
Reklama Ofen- Und Tonwarenfabrik G.M.B.H. z Gryfic, dawniej Greifenberg   – reprodukcja z „Das Buch der alten Firmen der Stadt und  des handelskammerbezirkes Stettin”1931 r.  – zasoby Archiwum Państwowego w Szczecinie

Nice informacji z 2 poł. XX wieku – aktualizacja 09.03.2023

Kategorie: MIEJSCA