Ilustracje autorstwa Jana Piotra Dekowskiego ze skoroszytu „Budownictwo ludowe” z ok. 1970 r.:

Źródło: https://bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/101974/edition/95536